Боснія і Герцоговина

21 грудня 1995 року Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй прийняла резолюцію 1035 (1995), у якій вона затвердила діяльність Спеціальних міжнародних поліцейських сил Організації Об'єднаних Націй (СМПС) і Відділень з цивільних питань Організації Об'єднаних Націй на території Боснії й Герцеговини. Спеціальні міжнародні поліцейські сили й Відділення з цивільних питань ООН спочатку були засновані на період тривалістю в один рік з моменту передачі до них від Сил Організації Об'єднаних Націй по охороні (СООНО) повноважень, передбачених в Угоді про мир у Боснії й Герцеговині. Мирна угода, що була підписана 14 грудня 1995 року керівниками Боснії й Герцеговини, Хорватії й Союзної Республіки Югославії (Сербія й Чорногорія), включала пропозиції Організації Об'єднаних Націй, що містяться в доповіді Генерального секретаря від 13 грудня 1995 року.

bosniya_1

У сукупності операції Спеціальних міжнародних поліцейських сил Організації Об'єднаних Націй і Відділення з цивільних питаннь Організації Об'єднаних Націй стали називатися Місією Організації Об'єднаних Націй у Боснії й Герцеговині (МООНБГ).

МООНБГ тісно взаємодіяла з очолюваними НАТО багатонаціональними Силами по виконанню Угоди (СВУ), створення яких було санкціоновано Радою Безпеки з метою сприяння забезпеченню виконання положень Мирної угоди, і продовжувала підтримувати таку взаємодію зі спадкоємцем СВУ - Міжнародними силами по стабілізації (МСС). МООНБГ на постійній основі взаємодіяла також з Високим представником у рамках здійснення Мирної угоди в справі досягнення цілей Організації Об'єднаних Націй в області встановлення миру, діяльності поліції й спостереження, надання гуманітарної допомоги, розмінування й відновлення економіки. У грудні 1995 року г-н Карл Більдт (Швеція) був призначений Високим представником на конференції по виконанню Мирної угоди, що відбулася в Лондоні і була затверджена Радою Безпеки .

Функції, покладені на МООНБГ відповідно до Мирної угоди:

13 грудня 1995 року Генеральний секретар представив Раді Безпеки доповідь, у якій були визначені функції, покладені на МООНБГ відповідно до Мирної угоди:

перехід від СООНО до Сил по виконанню Угоди (СВУ), як це передбачено в  додатку 1-A до Мирної угоди;

координація діяльності Організації Об'єднаних Націй по виконанню Мирної угоди: гуманітарна допомога  й біженці; розмінування; цивільна поліція; права людини; вибори; відновлення інфраструктури й економіки.

Функції СМПС-ООН

Функції покладені конкретно на Спеціальні міжнародні поліцейські сили полягають у наступному:

 • моніторинг, спостереження й перевірка правоохоронної діяльності й об'єктів, включаючи відповідні судові організації, структури й процедури;
 • консультування співробітників і сил правоохоронних органів;
 • підготовка персоналу правоохоронних органів;
 • сприяння з надання допомоги у здійсненні сторонами правоохоронної діяльності, у рамках місії;
 • оцінка загроз для громадського порядку й консультування щодо здатності правоохоронних органів упоратися з такими загрозами;
 • консультування органів влади в Боснії й Герцеговині щодо ефективної організації цивільних правоохоронних органів;
 • надання допомоги співробітникам правоохоронних органів у супроводі сторін під час виконання ними своїх обов'язків, якщо Поліцейські сили вважають це необхідним.

Крім того, Поліцейські сили повинні розглядати прохання сторін або правоохоронних органів у Боснії й Герцеговині щодо допомоги, при цьому першочергова увага буде приділятися забезпеченню наявності умов для проведення вільних і справедливих виборів.

Функції, що збереглися або передані Організацією Об'єднаних Націй відповідно до мирної угоди

У доповіді міститься також конкретна інформація про здійснення в той час Організацією Об'єднаних Націй окремих видів діяльності, які підлягали припиненню або передачі для ведення в інших установах у процесі виконання Мирної угоди, а саме:

 • міжнародна конференція по колишній Югославії (МККЮ), що була заснована під співголовуванням Генерального секретаря й Голови Європейського співтовариства (ЄС) [Лондон, серпень 1992 року];
 • функції Спеціального координатора Організації Об'єднаних Націй по Сараєво, призначеного відповідно до резолюції 900 (1994) Ради Безпеки;
 • контроль за дотриманням режиму зони, закритої для польотів і забезпечення функціонування аеропорту Сараєво;
 • функції штабу Миротворчих сил Організації Об'єднаних Націй (МСООН-Ш) у Загребі.

Мандат Місії завершився 31 грудня 2002 року.

Поліцейська  місія   ЄС   1 січня 2003 року в   Боснії  й Герцеговині продовжує виконання завдань, покладених раніше на міжнародні поліцейські сили ООН.

Діяльність поліцейської  місії   ЄС  у БіГ - перша операція  ЄС  у рамках європейської політики безпеки й оборони. У завдання  місії  входить контроль, навчання, інспектування й технічна підтримка поліції  Боснії  й Герцеговини.

Мандат Поліцейської Місії Європейського Союзу в Боснії й Герцеговині

ПМЄС, у координації та у відповідності з місцевим політичним керівництвом Спеціального представника Європейського Союзу в Боснії й Герцеговині (EUSR), і як частина більш широкого підходу до забезпечення законності в Боснії та Герцеговині й у регіоні, повинні спрямувати (за допомогою наставництва, моніторингу та інспектування) та створити в Біг стійку, професійну й багатоетнічну поліцейську службу, відповідно до європейських і міжнародних стандартів.

Ця поліцейська служба повинна функціонувати у відповідності з зобов'язаннями, взятими в рамках Процесу стабілізації та асоціації з Європейським Союзом, зокрема у зв'язку з боротьбою з організованою злочинністю й реформуванням поліції.

ПМЄС діє відповідно до загальних цілей Параграфу 11 Загальної Базової угоди про мир у Боснії та Герцеговині (підписана в 1995 році) та її цілі повинні віповідати документам Європейського Співтовариства. ПМЄС буде продовжувати вести координацію поліцейських аспектів Європейської Політики Безпеки та Оборони (ESDP) у боротьбі з організованою злочинністю, без шкоди для узгоджених командних інстанцій. ПМЄС надає допомогу місцевій владі в плануванні й проведенні розслідувань тяжких злочинів та злочинів, пов'язаних з організованою злочинністю, у сприянні поліпшенню функціонування всієї системи кримінального правосуддя в цілому й, зокрема, зміцнення відносин між поліцією та прокуратурою. ПМЄС повинна спільно з Європейською комісією допомогти владі Боснії та Герцеговини виявити потреби поліції, що залишились, та які можуть бути вирішені завдяки допомозі Європейського Співтовариства.

Рада Безпеки ООН продовжила на рік мандат міжнародних сил ЄС по стабілізації в Боснії й Герцеговині. У резолюції, одноголосно прийнятій 18 листопада 2010 року, РБ разом з тим підкреслила, що "головна відповідальність за подальше успішне здійснення Дейтонської мирної угоди лежить на самій владі в Боснії й Герцеговині".

Склад та чисельність місії.

Місія складається з політичного військового та поліцейського компонентів загальної операції Європейського Союзу в Боснії й Герцеговині.

Крім головної штаб-квартири СМПС було п'ять регіональних штаб-квартир, розташованих у Сараєво, Баня-Луці, Горни-Вакуфе, Мостарі та Тузлі; більш дрібними структурними елементами були 17 центральних поліцейських ділянок і 109 відділень поліції. Головна штаб-квартира СМПС і регіональні штаб-квартири повинні були розташовуватися разом зі штабами СВС. Така структура дозволяла здійснювати контроль, спостереження й перевірку правоохоронної діяльності й об'єктів на всій території Боснії й Герцеговини. Виходячи зі співвідношення 1 спостерігач СМПС на 30 місцевих поліцейських і з урахуванням необхідності здійснення контролю за окремими елементами судової й пенітенціарної систем для рекомендованої структури цивільної поліції, включаючи керівний персонал у всіх пунктах, потрібен був 1721 поліцейський спостерігач СМПС. Хоча спостерігачі СМПС мали повноваження на посередницьку діяльність на місцях у випадку виникнення конфліктів у результаті дій місцевої поліції, проте відповідно до мандата здійсненювати будь-які правоохоронні функції вони не мали права. Таким чином, ефективність міжнародної поліцейської присутності в значній мірі залежала від готовності сторін до співробітництва зі СМПС (відповідно до доповіді Генерального секретаря від 13 грудня 1995 року).

Порядку 45 співробітників Організації Об'єднаних Націй з  цивільних справ і з питань суспільної інформації були призначені в головну штаб-квартиру СМПС у Сараєво, а також у регіональні штаб-квартири й районні відділення.

Миротворчий персонал України:
чисельність, національні правові підстави участі.

- «...направити миротворчий персонал з осіб начальницького складу органів внутрішніх справ України до складу міжнародної Поліцейської Місії ЄС у Боснії і Герцеговині загальною чисельністю до 10 осіб» (відповідно до Указу Президента України “Про направлення миротворчого персоналу України до Поліцейської Місії Європейського Союзу в Боснії і Герцеговині” від 16 грудня 2002 року №1173/2002).

На даний час неозброєний миротворчий персонал  з числа працівників МВС складає 2 особи.                                  

Правові підстави:

 • Закон України «Про участь України в міжнародних миротворчих операціях» від 23 квітня1999 року  N 613-XIV
 • Указ Президента України “Про направлення миротворчого персоналу України до Поліцейської Місії Європейського Союзу в Боснії й Герцеговині” від 16 грудня 2002 року№1173/2002
 • Наказ МВС України «Про організаційне забезпечення миротворчої діяльності МВС України» від 7 грудня 2003 року№ 1490.